ITC/6140, Mässen

Mässen finns i hus 6 på Informationsteknologiskt centrum, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala. Kärt barn har många namn och denna lokal kallas ibland Mässen (härrör från den tid då huset fungerade som militär matinrättning) eller MIC-klubben. Rummet har möblerats med bord och stolar på hjul för att lätt kunna möbleras om. 

Se ITC 6140 under laborativ lörosal för mer information.

ITC 6140