Klickers

Klickers eller mentometrar som de också kallas:

Mentometrarna är av typen ResonseCard RF och är levererade av AV-Huset Ljud & Bildteknik Stockholm AB. Man behöver inte ha fri sikt för kommunikation mellan handenhet och mottagarenhet. Räckvidden är ca 60 meter med signal i båda riktningarna.

Med varje uppsättning bifogas även en USB-Mottagare (Dongel).

  • Ha inte USB-mottagaren instucken i datorns USB-port under installation av mjukvaran. Acceptera förvalda alternativ och starta om datorn efter installationen.
  • Stick in USB-mottagaren i en USB-port: Klart att användas!

Hjälpfunktion finns i programmet och manual kan laddas ned från webb-adressen ovan.

Funktionen av ResponseCard RF bekräftas genom att en grön diod lyser på dosan i samband med att man trycker på valfri knapp. En röd diod indikerar att enheten inte har kontakt med mottagaren.

Det finns tre uppsättningar GRÖN, RÖD och SVART på Ångström, samt två uppsättningar på ITC BLÅ och ORANGE. Varje uppsättning innehåller 50st enheter.

Mentometrar/Klicker utrustning bokas en eller flera uppsättningar, en mottagarenhet (Dongel) kan ta in signaler från upp till 1000 mentometrar. Nödvändig programvara och mer information finns med varje klickeruppsättning.   

Utrustning bokas från tidpunkt då den hämtas i AV-förråd, till dess att den lämnas åter i AV-förråd.
Det åligger varje bokare att hämta och återlämna enheterna i rum 1012 på Ångström eller rum 2029 på ITC. 
Återlämna utrustningen i det skick du önskar finna den! 
Återlämna ej fungerande mentometrar i för ändamålet märkt kärl i AV-rummen.