Hörslinga

Ångströmlaboratoriet

 • Här finns fast hörslinga som aktiveras när man startar AV-utrustningen (mickar/myggor finns):
  • 10101 (Siegbahnsalen), 10132 (Häggsalen), 10134 (Polhemsalen).
 • Här finns hörslinga via tillsats/mikrofon som avhämtas i teknikförråd (för vidare info se nedan):
  • Lektionssal: 6K1113, 2002, 2003, 2004, 4003, 4004, 4005,
                     4006, 4007, 80109, 80115.
  • Hörsal:        2001, 2005, 4001, 80101, 80121, 80127, 4101.
  • Datasal:      6K1101, 6K1107.

Följande salar saknar hörslinga på Ångström:

 • Lektionssal: 11167, 12167, 13167.
 • Läsesal:      11240.
 • Datasal:      4102, 4103, 4104.

Det finns en mobil hörslingutrustning i receptionen som kan utnyttjas i dessa salar. 


Informationsteknologiskt centrum (ITC)

 • Här finns fast hörslinga som aktiveras när man startar AV-utrustningen (mickar/myggor finns):
  • 6159 (Aulan)
 • Här finns hörslinga via tillsats/mikrofon som avhämtas i teknikförråd (för vidare info se nedan):
  • Lektionssal: 1113, 1145, 1146, 1212, 1213, 1245, 2145, 2215,
                     2244, 2245, 2344, 2345.
  • Hörsal:        2146, 2247, 2347.
  • Läsesal:      1112.

Följande salar saknar hörslinga på ITC-området:

 • Lektionssal: 2214, 6102, 6111, 6140.
 • Hörsal:        1111, 1211, 1311, 2446
 • Datasal:      1312D, 1313D, 1412D, 1515D, 1549D, 2315D,
                    2507D, 2510D, 2516D.

Det finns en mobil hörslingutrustning i receptionen på Ångström som kan utnyttjas i dessa salar. 


Hörslinga via tillsats/mikrofon bokas i TimeEdit: Välj Utrustningsbokning i menyn. Tillsats/mikrofon avhämtas i teknikförrådet på Ångström rum 1012 eller på ITC-området rum 2029.

För mer information och handhavande-hjälp, vänligen kontakta vaktmästeriet.

Upptäcker du något fel/avvikande gällande denna information, vänligen kontakta vaktmästeriet.