Anslagstavlor

Intendenturen ansvarar för de allmänna anslagstavlorna på Polacksbacken. De rensas från alla anslag den sista arbetsdagen i månaden. Häftpistol får inte användas. Använd häftstift.
Institutionerna ansvarar för sina egna anslagstavlor i de egna lokalerna.
UTN och deras underavdelningar ansvarar för de anslagstavlor de blivit tilldelade.

Var vänlig och respektera de regler och anvisningar som finns vid respektive anslagstavla.

Se även regler och riktlinjer för affischering.