Foto: Roland Grönroos, Ångströmlaboratoriet godshanteringen

Ankommande gods

Ankommande paket mottages och registreras på godsmottagningen.

Meddelande skickas från godsmottagningen via e-mail till addressaten.

Om ingen person kan identifieras som adressat, skickas meddelandet till administratör på resp. institution/avdelning.

-För att hämta paketet, tag med en utskrift av mailet (streckkoden behövs) och kom till godsmottagningen.

Godset skall hämtas snarast!

Om det inte är möjligt, ring godsmottagningen: 018 - 471 5899.

Godsmottagningen i Ångströmlaboratoriet är tillgänglig endast för:

  • Uppsala universitet verksamheter inom intendenturområde Polacksbacken.
  • Externa enheter som slutit samverkansavtal med Uppsala universitet, omfattande intendenturorganisationen Polacksbacken.
  • Fastighetsägaren.

Godsmottagningen och där tillgänglig service får under inga omständigheter utnyttjas av den anställde för privata behov eller av studenter.