Studentinformation

Vägledning till dig som studerar på Campus Polacksbacken

Studera på Campus Polacksbacken

Som student på Campus Polacksbacken har du tillgång till ett antal tjänster och studieutrymmen. Läs mer om vad som är tillgängligt för studenter på campus via länkarna nedan.

Tips  till nya studenter

Studentutrymmen på Campus

Andrum, vilrum & skötrum: Information om rum för vila, sanitet, bönestunden eller eftertanke.

Datasalar: På Campus Polacksbacken finns studentdatasalar för såväl undervisning som allmänt nyttjande. Den schemalagda undervisningen har alltid förtur och övriga användare bör välja en annan datasal än den där undervisning pågår. Om det är fullt i alla salar finns det möjlighet att fråga en lärare om lov att sitta i salen trots att de har lektion.

Grupprum & studieplatser: Grupprum för studenter ska tas i bruk inom 15 min. Tomma rum får övertas av en annan grupp 15 minuter efter start av bokningstiden. Bokningtider börjar varje hel timme. Studenternas grupprum bokas via webb. Även UTNs kårhus Uthgård har studieplatser och andra utrymmen och tjänster för studenter. Läs mer om Uthgård här.

Lunchrum, uppehållsrum & studentskåp: Lunchrum, uppehållsrum och studentskåp finns att tillgå på både ITC och Ångström. Studenter är givetvis välkommna att nyttja alla övriga publika utrymmen för studier, förutsatt att övrig verksamhet inte störs.

  • Lunchrum med microvågsugnar där man värma medhavd mat finns på UTH-Gård, på ITC (i källaren i hus 1 och 2) samt på Ångström (i källaren i hus 1 under Häggsalen) 
  • Duschar för studenter finns på både ITC-området (hus 1, plan 0) och på Ångström (källaren i hus 1).
  • Förvaringsskåp för studenter finns även de på ITC (plan 0 i hus 1 och 2) och Ångströmlaboratoriet (källaren i hus 1, under receptionen).

Upphittade saker

Om man har förlorat något kan man vända sig till receptionen i Ångströmlaboratoriet och fråga om det hittats. Fråga på nytt om några dagar om du inte återfått det du förlorat, det kan dröja flera dagar innan det hittas och lämnas in till recpetionen. Med jämna mellanrum lämnas alla upphittade saker till polisen.

Hitta rätt på Polacksbacken

Uppsala universitets karttjänst www.uu.se/map hjälper dig att hitta den lokal du söker inom hela universitetet. Du kan söka fram den lokal du letar efter och få en vägbeskrivning till den (även om du inte befinner dig inom Polacksbacken.)

Hur hittar man rätt rum via rumsnummer?

  1. Första siffran anger husnummer: 1xxxx - 9xxxx
  2. Andra siffran anger våningsplan: x0xxx - x9xxx
    (På ITC är 0 källarplanet, på Ångström är det K1/K2)
  3. Följande siffror är löpnummer: xx001 - xx999
Campuskortet


Hos Polacksbackens kort- & nyckelservice administreras och tillverkas campuskorten för utlämning till anställda, studenter och övrigt verksamma.

Läs mer om campuskortet här.