Ångströmlaboratoriet

Ångströmlaboratoriet från Kungsängsleden

På Ångströmlaboratoriet finns Institutionen för fysik och astronomi, Matematiska institutionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Institutet för rymdfysik - Uppsalaavdelningen, Institutionen för kemi - Ångström och en hel del annat.
En översikt av Ångströmlaboratoriets olika hus och deras nummer finns nedan.

Map