Informationsteknologiskt centrum

Området där Institutionen för informationteknologi ligger kallas sedan 2008 för Informationsteknologiskt centrum. Husen på området har numrerats av försvaret i delvis kronologisk ordning. På område finns även skrivsalen hus 5, Restaurang hus 6, UTH-gård hus 73.