Hitta till och på Polacksbacken

Campus Polacksbacken omfattar två områden: Informationsteknologiskt centrum (ITC) och Ångströmlaboratoriet. Campusområdet ligger i de vackra omgivningarna på Polacksbacken ungefär 3 km söder om Uppsala centrum.

Uppsala universitets karttjänst www.uu.se/map hjälper dig att hitta den lokal du söker inom hela universitetet. Du kan söka fram den lokal du letar efter och få en vägbeskrivning till den (även om du inte befinner dig inom Polacksbacken.)

Nedan finns information om besöksadresser till våra olika verksamheter, leveransadresser för gods till Ångström eller ITC, samt kartor över våre två oråden Ångströmlaboratoratiet och informationsteknologiskt centrum.


Hur man hittar rätt lokal på Campus Polacksbacken

Rumsnummer på Informationsteknologiskt centrum (ITC)

  • Första siffran anger husnummer: 1xxx - 20xxx
  • Andra siffran anger våningsplan: x0xx - x5xx (0 = källarplan)
  • De två sista siffrorna är löpnummer: xx01 - xx99

Rumsnummer på Ångströmlaboratoriet

  • Första siffran anger husnummer: 1xxx - 10xxxxx
  • Andra siffran anger våningsplan: x1xx - x4xxxx
    (K1 = Övre källarplan: xK1xxx, K2 = Nedre källarplan: xK2xxx)
  • De sista siffrorna är löpnummer: xx01 - xxx999
     

Adresser till Campus Polacksbacken

Adressen kan variera beroende på vilken av alla verksamheter vid Polacksbacken du söker. Sök gärna upp den verksamhet du ska besöka alternativt skicka försändelser till och ta del av adressen på deras hemsida. 

Besöksadresser på Polacksbacken

Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala

Informationsteknologiskt centrum (ITC)
Lägerhyddsvägen 2
752 37 Uppsala

Leveransadresser på Polacksbacken

Gods till Ångström

Uppsala universitet: [Institution/enhet]
Beställare/mottagare: [Namn]
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

Gods till ITC

Uppsala universitet: [Institution/enhet]
Beställare/mottagare: [Namn]
Hus: [1, 2, eller 4]
Kontaktinfo: [tel./epost]

Faktureringsadress

Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala

Uppsala universitet har gemensam faktureringsadress för fakturor från svenska leverantörer d.v.s. de leverantörer som har svenskt momsregistreringsnummer och som fakturerar i SEK.

Till faktureringsadressen sänds enbart faktura och eventuella specifikationer/bilagor. Ordererkännande och ev. påminnelser sänds till leveransadressen. Hitta mer information om faktureringsadresser här.

Postadress till verksamheter vid Polacksbacken

Uppsala universitet
Institution/enhet
Att: NN
Box XXX                               
75X XX Uppsala                       

NN = Beroende på person
XXX = Beroende på Institution/enhet

Karta

Senast uppdaterad: 2021-11-10