Återvinning på Campus Polacksbacken

Miljöarbetet på Uppsala universitet berör alla anställda och alla studenter. Därför har det stor betydelse hur du som enskild individ agerar. För Campus Polacksbacken (Ångströmlaboriatoriet och Informationsteknologiskt centrum) gäller en ansvarsfördelning för källsortering som finns att läsa via länkarna nedan. I den övergripande sammanställningen framgår även var vissa fraktioner sorteras.

Läs mer om hur det generella miljöarbetet på universitetet fungerar.

Ansvarsfördelning för avfallshantering på Campus Polacksbacken

Återvinning på Informationsteknologiskt centrum

Batterier
Glödlampor
Lågenergilampor
Låda vid postfacken i hus 1 plan 4 eller hus 2 rum 2224
Brännbart Källsorteringsmöbel/liknande i korridor eller lunchrum. Papperskorg.

Elektronik
Glasförpackningar i stor mängd
Lysrör
Trasiga lysrör: Läs här!

Stora sopor

Soprum 1114/2157, sortera till rätt kärl.
Glasförpackningar i liten mängd
Kompost
Metall, pappers, plast och pantförpackningar
Källsorteringsmöbel/liknande i korridor eller lunchrum.
Grovsopor som möbler etc. får inte ställas i soprummen. Kontakta vaktmästeriet för omhändertagande.
Kartonger/wellpapp Hus 1: Behållare på plan 3 och 4 (södra delen) och soprum 1114
Hus 2: Behållare på plan 2 och 4 och soprum 2157
Returpapper Blå/grön returpapperstunna i korridor.

Återvinning på Ångströmlaboratoriet

Brännbart

Glasförpackningar (ej keramik/porslin/hushållsglas)

Helt eller trasigt hushållsglas sorteras i egen behållare tillsammans med keramik och porslin.

Metallförpackningar
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Pantflaskor/burkar

Kompost

Källsorteringsmöbel/liknande i korridor, lunchrum eller soprum.
Ljuskällor som glödlampor och lysrör

Stora gula lådor i soprummet.

Batterier
Bilbatterier

Elektronikskrot: Datorer
Elektronikskrot: Annat

Glasförpackningar - ofärgat
Glasförpackningar - färgat

Hushållsglas, keramik, porslin och stengods

Metaller, sorterade:

  • Koppar
  • Mässing
  • Rostfritt stål

Tonerkassetter/bläckpatroner
Tonerflaskor o.dyl.
Wellpapp, kartonger o.dyl.   

Sorteras i rätt kärl i soprummet.

Träavfall, t.ex. trämöbler.

Läggs på marken norr om utomhuskomprimatorn.

Metallskrot

Läggs utomhus i gröna containern intill hus 5

Returpapper (ej kuvert/post-it, plastmappar, pärmar, inbundna böcker, pappersförpackningar, kartonger).

Returpapperslåda skall finnas i varje skrivarrum och kontor (tillhandahålls av intendenturen).

Var och en skall tömma sin egen returpapperslåda i stor grön returpapperstunna i soprummet. För rationell hantering av returpapper kan institutionerna beställa upp en returpapperstunna för någon dag, där var och en får möjlighet att tömma sin returpapperslåda. Kontakta vaktmästeriet.

Om ni lägger annat än rent returpapper kommer vaktmästeriet inte att acceptera tunnan.

Senast uppdaterad: 2021-06-10